Interpelare – Contractul Cadru 2013 – 2014

Prevederile referitoare la asistenţa medicală primară din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, precum şi blocajele create în spitalele publice din România din cauza amânării până la 31 martie 2013 a aprobării Contractului-cadru.

Adresată Domnului Ministru al Sănătăţii Nicolăescu Gheorghe – Eugen

Stimate Domnule Ministru,

Având în vedere faptul că prevederile referitoare la asistenţa medicală primară din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 propun schimbarea raportului plăţii, în sensul creşterii ponderii plăţii per capita (70%) şi scăderii plăţii per serviciu medical (30%), fapt ce ar crea inechităţi în rândul medicilor de familie ce, în ultimă instanţă, se răsfrâng asupra pacienţilor, dar şi ţinând seama de faptul că s-a amânat aprobarea Contractului-cadru până la data de 31 martie 2013, vă rog, Domnule Ministru, să ne comunicaţi următoarele:

  • dacă aveţi în vedere menţinerea raportului de 50% per capita, respectiv 50% per serviciu, cum este în prezent. În aceste condiţii, creşterea bugetului alocat asistenţei medicale primare cu aproximativ 10%, după cum aţi declarat, ar avea acelaşi impact pentru toată reţeaua de asistenţă medicală primară;
  • care este raţiunea pentru care s-a amânat aprobarea Contractului-cadru până la 31 martie 2013, fapt ce afectează activitatea de administrare a spitalelor publice din România, dând naştere la disfuncţionalităţi şi blocaje ce pot pune în dificultate actul medical, situaţie în detrimental pacientului. De asemenea, vă rog să ne comunicaţi punctul de vedere al Ministerului pe care îl conduceţi cu privire la situaţia creată în spitalele publice prin nesemnarea Contractului-cadru până la acest moment;
  • care va fi valoarea punctului per capita, respectiv per serviciu, întrucât nici până la această dată medicii de familie nu cunosc aceste valori, lucru care nu le permite estimarea bugetului aferent funcţionării cabinetelor de medicină de familie.

Solicit răspuns oral şi scris.

 

Un comentariu la “Interpelare – Contractul Cadru 2013 – 2014”

  1. [...] acest articol găsiţi textul integral al interpelării [...]


Lăsați un comentariu